วันนี้(2พ.ค.63)เวลา 16.00น. พ.ต.อ.เผด็จ ภู่บุบผากาญจน ผกก.สภ.อัมพวา ,พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ ทองลือ รอง ผกก.ป.สภ.อัมพวา ไดัร่วมรับมอบอ่างน้ำมือพึ่งเท้า จาก ชมรมศิษย์เก่าอุเทนถวายฯ และเครือข่ายมูลนิธิเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำหรับมอบต่อให้กับตลาดนัด เพื่อรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิท19 ในพื้นที่รับผิดชอบ สภ.อัมพวา และร่วมปรึกษาหารือเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ลำบากจากสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนเพื่อเตรียมจัดทำโครงการฯเพื่อนำเยาวชนในพื้นที่มาทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ห่างไกลการกระทำผิดกฎหมายบ้านเมือง

Follow by Email