วันนี้ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ผกก., รอง ผกก.สภ.อัมพวา พร้อมเทศบาลอัมพวา,มูลนิธิปกป้องเด็กเยาวชนและครอบครัว ออกตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่อำเภออัมพวา

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email