สถานีตำรวจภูธรอัมพวา

ประวัติ สถานีตำรวจภูธรอัมพวา

สถานีตำรวจภูธรอัมพวา  เริ่มก่อสร้างที่ วัดอัมพวันเจติยาราม  ต่อมาปี พ.ศ.2461 ได้ย้ายมาก่อสร้างใน ที่ธรณีสงฆ์ วัดท้ายตลาด ( วัดร้าง ) เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น หลังคามุงกระเบื้อง พื้นชั้นล่าง และเสาเป็นคอนกรีต ต่อมาปี  พ.ศ. 2539  ได้เกิดชำรุดทรุดโทรม ไปตามสภาพ  และได้รับการจัดสรร งบประมาณ ปรับปรุงอาคาร  ที่ทำการ ตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน จึงได้ดำเนินการก่อสร้างที่ทำการใหม่ที่เห็นอยู่ปัจจุบัน ( 24 ปี นับถึงปัจจุบัน 2563 )

Follow by Email